MENU

SVENSKA TECKNARE

Illustration och formgivning av Svenska Tecknares informationsblad som skickades ut till alla medlemmar. Illustrationen förmedlar den styrka, gemenskap och växtkraft som medlemmarna och organisationen besitter.