MENU

JUBILEUMSPARKEN

Omslagsillustration och illustration i inlagan i Göteborgs Stads publikation Jubileumsparken. Om att bygga plats.

Assistentjobb för Studio Parasto Backman.