MENU

INVITER

Grafiskt material till föreställningen Inviter – cinemaoke i den bergmanska garderoben, som sattes upp 1-4 juli 2018 i Almedalen med anledning av Bergman 100 år.

Inviter är en interaktiv performanceföreställning med utgångspunkt i queera karaktärer i fem Bergman-filmer. I cinemaoke får publiken kiva in i de erfarenheter och känslor som gestaltas på duken.