MENU

BOTKYRKA KONSTHALL

Grafisk identitet till Botkyrka konsthall.

Botkyrka konsthall genomgår för närvarande en flytt till Fittja. Den nya konsthallen står klar 2019. I samband med flytten tar Botkyrka konsthall fram en ny identitet och en hy hemsida.

Botkyrka konsthall är en experimentiell och flexibel mötesplats i konstant rörelse. Logotypens till hälften statiska och till hälften rörliga ordbild utgör grunden för identiteten. Logotypen finns i ett flertal färgvariationer.

I Botkyrka konsthalls visuella identitet ingår ett antal kännetecknande ”moduler” som tillsammans bildar mönster. Modulernas former är sprungna ur logotypens former och mellanrumsformer. De fungerar som en förlängning av logotypen.

Samarbete med Sepidar Hosseini.