MENU

HILDA JAKOBSSON

Bokomslag till Hilda Jakobssons avhandling Jag var kvinna. Flickor, kärlek och sexualitet i Agnes von Krusenstiernas tidiga romaner (Stockholms Universitet, institutionen för kultur och estetik). Bokomslaget efterliknar en flickrumstapet. Om böcker läggs kring varandra rapporterar mönstret.
Read More ›